Menu

Chairman – Irinder Khakha

Treasurer – Munir Bharwanni

Secretary – Samir Jivanjee

Committee Members:

Jas Kaley

Dipesh Chhatralia

Harsh Shah

Sanjay Sawjani

Ashwin Popat –

Siraj Ghulamali

Sai Bharti